تعمیر و بازسازی مبل و صندلی

لیست خدمات —

تعویض فوم صندلی و تقویت فوم با اسفنج فشرده


در این صفحه نمونه هایی از تعویض فوم انواع صندلی را مشاهده می فرمایید. عکس های قبل و بعد از تعمیرات مبل و صندلی اداری نشان از کیفیت بالای خدمات مبل شریفی می باشد.

مبل تک نفره - بعد از تعمیر


مبل تک نفره - قبل از تعمیر


صندلی آرایشگری - بعد از تعمیر


صندلی آرایشگری - قبل از تعمیر


صندلی اداری - بعد از تعمیر


صندلی اداری - قبل از تعمیر


مبل تک نفره - بعد از تعمیر


مبل تک نفره - قبل از تعمیر


ثبت سفارش
Call Now Button